Regie nemen: verzekeringsartsen tekort bij UWV

Het UWV heeft de afgelopen twee jaar gezocht naar oplossingen om het artsentekort en de achterstanden terug te dringen. Er zijn maatregelen genomen: een deel van de artsen is gaan werken met taakdelegatie, de begeleiding van artsen in opleiding is handiger ingericht, waar mogelijk zijn artsen ingehuurd en circa éénderde van de artsen bij het UWV is in opleiding. De maatregelen hebben niet geleid tot het gewenste uitbreiding van de capaciteit. De achterstand in de sociaal-medische beoordelingen is nog steeds fors. Daarnaast is er geen capaciteit om bij ongewijzigd beleid de achterstand in de komende jaren weg te werken. 

 De expertgroep 'Gerichte inzet van verzekeringsarts' heeft als opdracht om binnen en buiten de wettelijke kaders te kijken naar de vraag hoe de verzekeringsarts gerichter kan worden ingezet. Het beeld van de beschikbare artsencapaciteit voor 2017 is ten opzichte van de vorige monitor verslechterd. Voornaamste reden is dat de basisartsen (ANIOS) hun baan bij UWV verlaten voor een opleiding of betrekking in de curatieve zorg. Het UWV komt mankracht tekort, daarom kan geconcludeerd  worden dat werkgevers zelf de regie moeten nemen voor het eigenrisicodragen ZW en WGA om niet afhankelijk te zijn van het UWV. 

Lees meer in de kamerbrief van minister Koolmees aan Tweede Kamer.

Vragen over de kamerbrief? Neem contact op met de Risk Consultants van Synck Company via info@synckcompany.nl of (+31)085-2735137