Cases | Synck Company

Case 1: Een leverancier van drankautomaten met 69 medewerkers vroeg Synck Company om een controle van de premieafdrachten aan het UWV (2009-2014) en de Belastingdienst.

Situatieschets:
-           De salarisadminstratie werd uitbesteed aan een administratiekantoor i.v.m. focus op de
            kernactiviteiten
-           De accountant controleert elk jaar de gegevens
-           De pensioenadviseur adviseert regelmatig over alle mogelijkheden.

Werkgever dacht alles goed op orde te hebben door de externe inhuur van expertise. Om dit bevestigd te krijgen stond met open voor het besparingsonderzoek o.b.v. no cure- no pay.

Het onderzoek heeft een resultaat opgeleverd van EUR 54.200,- De doorlooptijd van dit onderzoek bedroeg 6 weken

De volgende controles zijn o.a. uitgevoerd:

1)    Controle toegerekende WAO en WGA-lasten gedifferentieerde premie

2)    Controle premieberekening Sociale Verzekeringen

3)    Controle additionele premiekortingen en subsidies.


Case 2: Synck Company kreeg van een werkgever in de zakelijke dienstverlening met 275 medewerkers de opdracht een controle uit te voeren op de sociale verzekeringspremies en subsidie regelingen.

Situatieschets: Het betreft een werkgever met diverse entiteiten. In eerste instantie zag men op tegen de werkzaamheden die het onderzoek met zich mee zou brengen maar uiteindelijk heeft men toch besloten het onderzoek uit te laten voeren.

Tijdens het onderzoek kwamen een aantal zaken naar voren waaruit bleek dat zowel het salarispakket diverse hiaten vertoonde als een verkeerde manier van verwerken van de verloning. Ook de overgang van een oud salarispakket naar een nieuw salarispakket had veel problemen veroorzaakt, mede doordat de implementatie slecht was begeleidt en de informatie ernstig te kort schoot.

Ten slotte bleek dat diverse processen niet goed waren vastgelegd en niet uniform werden opgevolgd.

Al deze zaken leidde tot een forse besparing van EUR 252.520,-.

Omdat er onvoldoende kennis aanwezig was binnen het bedrijf heeft Synck Company zorggedragen voor de correcties.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de werkgever besloten een abonnement af te nemen zodat Synck jaarlijks een controle uitvoert om grip te houden op de diverse regelingen en processen


Case 3 – Zorginstelling met 300 medewerkers

De HR Manager van een nieuwe zorginstelling was via haar oude werkgever bekend met het besparingsonderzoek van Synck Company en nam daarom contact met ons op voor de mogelijkheden van het onderzoek bij de zorginstelling.

Wij hebben hier het onderzoek verricht vanaf datum oprichting tot 3 jaar later. Omdat het een groeiende instelling was, waarbij nog veel zaken goed ingericht moesten worden, was er te weinig tijd om alle processen en regelingen zelf te controleren.

Het onderzoek heeft uiteindelijk een besparing opgeleverd van EUR 112.000,-


Case 4: Synck Company kreeg van een werkgever in het onderwijs met 1.200 medewerkers de opdracht een controle uit te voeren op de sociale verzekeringspremies en subsidie regelingen.

Het onderzoek heeft een resultaat opgeleverd van EUR 375.300,- De doorlooptijd van dit onderzoek bedroeg 10 maanden. De volgende controles zijn uitgevoerd:

 1. Controle en herstelkansen van onjuiste premievaststellingen WAO/WGA en WW;
 2. Inventarisatie categorie werknemers met status arbeidsgehandicapte (AGH) en/of structureel functioneel beperkingen (SFB);
 3. Controle individuele toekenningsbeschikkingen WGA, WAO en ZW;
 4. Benutting van vangnetuitkeringen ZW;
 5. Correcties en restituties van gedifferentieerde premie WAO/WGA, omdat bleek dat een aantal werknemers ten onrechte mee berekend was;
 6. Additionele premiekortingen/subsidies voor werknemers en stagiaires (subsidies aan de poort en gedurende het dienstverband)

Case 5: Een Gemeentelijke instelling van 550 medewerkers vroeg Synck om een onderzoek te doen naar de sociale verzekeringspremies en een controle uit te voeren op de door UWV/Belastingdienst toegerekende schadelast.

Het onderzoek heeft een resultaat opgeleverd van EUR 95.600,- De doorlooptijd van dit onderzoek bedroeg 5 maanden.  De volgende controles zijn uitgevoerd:

 1. Controle toegerekende WAO en WGA-lasten gedifferentieerde premie WAO/WGA;
 2. Controle premieberekeningen door UWV na fusie van twee organisaties;
 3. Inventarisatie dossiers werknemers status arbeidsgehandicapte of structureel functioneel beperkingen;
 4. Toekenningsbeschikkingen WAO, WGA, ZW-vangnet, premies Ziekenfondswet (oude jaren).
 5. Correcties en restituties van gedifferentieerde premie WAO/WGA, omdat bleek dat een aantal werknemers ten onrechte meeberekend was;
 6. Additionele premiekortingen voor ouderen, werklozen en arbeidsongeschikte werknemers
 7. Additionele vangnetclaims voor zieke werknemers (no riskpolis voor arbeidsgehandicapten, ziekte tgv zwangerschap, orgaandonatie etc)