Marktonderzoek Ziekteverzuimverzekering

Marktonderzoek Ziekteverzuimverzekering

Het Vervangingsfonds verandert en verdwijnt, de premies stijgen door! De nieuwe premies per 1-1-2018 met meer dan 20%! 1 januari 2018 is het volgende moment om uit te treden. Wat zijn de alternatieven voor het Vervangingsfonds? Hieronder leest u de vergelijking van de premies (exclusief opslag BGZ/Solidariteitsheffing):

 

2017

2018

Bijdrage VF                     

4,85%

6% (plus 23,71%)

Verzekeringsopties

2017

2018

Wachtdagen 14

3,00%

3,63% (plus 21%)

Wachtdagen 42

2,04%

3,03% (plus 48,53%)

Stop loss 80

0,45%

0,63% (plus 40%)

Stop loss 100

0,05%

0,33% (plus 660%)

 

Past de huidige vorm van financieren nog bij het risico van uw organisatie?

In veel gevallen is het financieel aantrekkelijk om uit het Vervangingsfonds te treden en het financiële risico onder te brengen in de private verzekeringsmarkt of eventueel zelf te dragen. De besparingen kunnen oplopen tot 65% van de premie die u nu betaalt bij het Vervangingsfonds.

Het Vervangingsfonds stelt voorwaarden aan uittreden. U wilt dat uw organisatie en onderwijs er beter van wordt. Synck Company kan u ondersteunen met:

  • Onderzoek en advies over verschillende verzekeringsopties door middel van een marktonderzoek
  • Speciaal ontwikkelde maatwerkoplossing met Aegon voor primair onderwijsinstellingen tot 250 werknemers.

Doel dienstverlening:

Deze verzekering dekt het risico van de wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte van werknemers op grond van de Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ).

De ziekteverzuimverzekering zorgt voor zieke medewerkers
Een werkgever is wettelijk verplicht een zieke werknemer gedurende twee jaar 70% van zijn loon door te betalen. Gedurende het eerste jaar van de ziekte geldt dat in ieder geval het minimumloon moet worden doorbetaald. Krachtens een CAO kan een hogere loondoorbetalingsplicht bij ziekte van kracht zijn. Het financiële risico kan worden verzekerd via een ziekteverzuimverzekering.

Varianten ziekteverzuimverzekering
Indien een werkgever het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de WULBZ en Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wil verzekeren, zijn er twee mogelijkheden:

1.         Conventionele verzekering
2.         Stop Loss-verzekering.

Bij de Conventionele verzekering geldt een eigen risico in tijd (dagen), waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen.

Bij de Stop Loss verzekering geldt een eigen risico in geld. Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar in verband me ziekte aan loon moet doorbetalen, een bepaalde grens overschrijdt, dan komt het bedrag boven deze grens voor rekening van de verzekeraar. Het eigen behoud voor de werkgever wordt gewoonlijk vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

De ziekteverzuimverzekering kan op maat worden samengesteld. Zo zijn er onder meer keuzemogelijkheden voor de werkgever ten aanzien van de wachttijd, het verzekerde percentage van de loonsom en de hoogte van het eigen behoud.

Wanneer de uitgangspunten geformuleerd zijn, zal een marktonderzoek worden uitgeschreven waarbij verzekeraars zullen worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

Advies en voordeel

De adviseurs van Synck Company helpen u graag bij het onderzoek naar een alternatieve risicofinanciering van uw Ziekteverzuimrisico. Zij zijn goed op de hoogte van alle mogelijkheden, zodat u een gedegen afweging kunt maken. Behalve deskundig advies, biedt Synck Company ook de meest gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Want door doorlopend marktonderzoek is Synck Company altijd op de hoogte van de scherpste aanbiedingen.

Voor meer informatie of kennismaking. Vul ons contactformulier in of neem contact op via 085-2735137

U kunt ook rechtstreeks contact leggen met: Bert (G.) Fieret, Senior Risk Consultant, M 06-211 502 31 of bert.fieret@synckcompany.nl