Scan Werknemers Verzekeringen | Synck Company

Scan van uw werknemers verzekeringen

Nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en de risico's in toenemende mate bij werkgevers worden gelegd, worden secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals werknemersverzekeringen (pensioen-, verzuim-, ongevallen-, reis-, arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekeringen) belangrijker voor de toekomst van uw bedrijf.

In veel situaties is het goed mogelijk om flinke kostenbesparingen te realiseren, niet alleen op de premies maar ook door de koppeling te leggen met uw verzuim- en re-integratiebeleid.

Scan werknemersverzekeringen

Eén van de meest effectieve middelen om uw werknemersverzekeringen in kaart te brengen en te optimaliseren, is de Scan werknemersverzekeringen van Synck Company.

Wat levert de werknemersverzekeringen scan u op?

  • Volledig inzicht in de opbouw van uw personele verzekeringen
  • Advies over oplossingen voor mogelijke hiaten in de dekking
  • Een overzicht van uw besparingsmogelijkheden
  • Advies over het aanbrengen van samenhang tussen de regelingen
  • Uitspraak over marktconformiteit van de regelingen

In onze aanpak voor uw werknemersverzekeringen ligt de nadruk op:

  • Kosten: de beste voorwaarden tegen de scherpste prijs
  • Onderlinge samenhang tussen de personele regelingen en het creëren van financiële ruimte voor preventie en re-integratie
  • Compliancy: aansluiting op arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen, zorgplicht, aansprakelijkheid, wet- en regelgeving
  • Uitvoeringsaspecten: inrichting processen ten aanzien van communicatie, administratie, begeleiding bij verzuim en arbeidsongeschiktheid

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? 

Neemt u dan contact op met Synck Company, telefoonnummer 085-2735137 voor het maken van een afspraak. Of stuur een e-mail naar info@synckcompany.nl.