WGA Eigen Beheer

WGA Eigen Beheer

Werkgevers die werkzaam zijn in de profitmarkt, dienen bij een keuze voor  eigenrisicodragen voor de WGA een Garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. Deze verklaring wil een verzekeraar alleen afgeven indien het risico van instroom in de WGA wordt afgedekt middels een verzekering.

Omdat verzekeraars op dit moment zeer terughoudend zijn bij het aanbieden van goede verzekeringsoplossingen, en de premiestelling vaak zodanig hoog is dat het voor veel werkgevers niet interessant is om eigenrisicodrager te worden (te blijven), heeft Synck Company voor werkgevers de mogelijkheid onderzocht van eigenrisicodrager voor de WGA zonder verzekering.

De eis van de wetgever ten aanzien van de verplichte afgifte van de Garantieverklaring (in profitmarkt) blijft vanzelfsprekend bestaan, echter Synck Company biedt een oplossing waarbij het financiële risico van instroom in de WGA voor de werkgever (als eigenrisicodrager) deels of volledig in eigen beheer wordt genomen. Indien sprake is van beperkte instroom in de WGA, de werkgever grip heeft op de instroom en een actief beleid volgt in het kader van preventie en re-integratie (schadelastbeperkende maatregelen), kan eigenrisicodragen voor de WGA, deels of volledig in eigen beheer worden overwogen.

Bij een onderzoek naar de mogelijkheden van eigenrisicodragen voor de WGA of een heroriëntatie ten aanzien van de te maken keuzes, ook indien de werkgever al eigenrisicodrager is, zal Synck Company de optie van (deels) eigen beheer uitvoerig meenemen.

WGA Stop-loss dekking:
Overigens kan eigen beheer ook gecombineerd worden met een zogenaamde WGA Stoploss dekking (calamiteitendekking). In dit geval kan de werkgever ervoor kiezen om een deel van het risico van instroom in de WGA zelf te dragen (eigen behoud in geld). Indien zich dan een calamiteit voordoet waarbij de instroom in de WGA op enig moment disproportioneel is toegenomen, en het eigen behoud in geld wordt overschreden, zal de calamiteitenregeling tot uitkering komen.

WGA Uitvoering:
Speciaal voor werkgevers die de WGA in eigen beheer willen nemen bieden wij de WGA Module aan voor de uitvoering.
Synck heeft WGA dienstverlening ontwikkeld waarmee de werkgever de dossierbehandeling voor (ex-) werknemers vanaf 26 weken (of later) kan laten auditen en uitvoeren door ervaren specialisten buiten de organisatie.

Van belang is een uniforme aanpak ten aanzien van de begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers, een goede coördinatie en afstemming van de activiteiten in het kader van ERD en een zo laag mogelijke belasting voor de verantwoordelijke medewerkers binnen uw organisatie.

Daarbij is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat de aanpak compliant aan alle wet- en regelgeving ten aanzien van verzuim en arbeidsongeschiktheid is en dat de regie op processen en de financiële stromen voor nu en de toekomst geborgd is.

Wat levert het op?

  • Daling van de verzuim- en arbeidsongeschiktheidslasten.

  • Met de module ontzorgen wij uw HR door de 10 jaar durende re-integratieplicht volledig op te pakken.

  • U haalt objectieve en specialistische kennis in huis om alle mogelijkheden te benutten rondom de WGA.

  • U bent verzekerd van continuïteit in uitvoering en de kwaliteit.

  • Geen loondoorbetalingssancties meer (100% garantie juiste invulling verplichtingen vanuit WVP).

  • Regie op processen en de financiële stromen voor nu en in de toekomst geborgd.

Meer informatie of advies

Heeft u meer informatie of advies nodig over WGA Eigen Beheer? Wij helpen u graag verder! Vul ons contactformulier in of bel naar 085-2735137.