Ziektekosten | Synck Company

Optimaliseren van uw ziektekosten en zorgcontract

Vanuit de gedachte van goede secundaire arbeidsvoorwaarden voor werknemers, bieden veel werkgevers een collectieve verzekering voor ziektekosten aan het personeel. Vaak zijn deze contracten gedreven door kortingen en vergoedingen voor de werknemers. Maar heeft u er ook weleens bij stil gestaan dat u als werkgever uit de collectieve verzekering voor ziektekosten ook voordeel kunt halen?

Postitie Collectieve ziektenkostenverzekering in arbeidsvoorwaarden

Er zijn twee richtingen met betrekking tot de inrichting en de functie van het collectieve zorgcontract.

Op de eerste plaats zijn er werkgevers die een collectieve ziektekostenverzekering zien als een benefit. Hierbij faciliteert de werkgever enkel de toegang tot een collectief contract zodat de werknemers gegarandeerd zijn van een scherpe premie, goede polisvoorwaarden en goede service levels.

Ten tweede zijn er de werkgevers die het collectief ziektekostencontract als onderdeel en middel zien in hun beleid. Zij onderkennen het voordeel van de benefit voor de werknemers maar daarnaast wordt het collectieve contract óók gebruikt voor het regelen en betalen van zorg, het verlagen van de arbeidsongeschiktheidslast en het verhogen van de inzetbaarheid. Hierbij wordt de zorgverzekeraar gebruikt als leverancier en inkoper van die zorg. Deze werkgevers gebruiken het collectieve contract als instrument om zo snel mogelijk toegang tot zorg voor werknemers te garanderen en als financieringsbron van kosten voor preventieve activiteiten en interventies in het kader van re-integratie van werknemers.

Een gezonde organisatie en minder ziektekosten

Als werkgever wilt u minder ziektekosten en voor uw werknemers wilt u een zorgcontract met directe toegang tot de beste zorg. Uitval leidt voor u als werkgever tot beperkte of geen inzetbaarheid van uw werknemer en daarmee tot een lagere productiviteit, hogere verzuim- en verzekeringskosten en een lager rendement. Voorkomen van uitval kan voor een deel door de inzet van integraal gezondheidsmanagement met preventieve maatregelen op het gebied van gezond en veilig werken bij de aanwezige werknemers. In de meeste gevallen meer dan 95% van uw werknemerspopulatie.

Synck Company als ziektekosten regisseur

Veelal is een werkgever voor een ziektekostencontract verbonden aan meerdere providers en verzekeraars die de verantwoordelijkheid alleen nemen voor hun deel in de keten. Hierdoor wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van synergievoordelen die het aanbrengen van een integrale samenhang in de ziektekosten kunnen opleveren. Vanuit een onafhankelijke regisseursrol op het ziektekostencontract zorgt Synck Company ervoor dat uw providers écht met elkaar samenwerken en dat u maximaal voordeel behaalt uit uw ziektekosten contract.

Wat zijn de voordelen van een ziektekosten regisseur?

 • Effectieve samenwerking tussen ziektekosten providers
 • Inzicht in zorgconsumptie in relatie tot verzuimoorzaken
 • Een afgestemde providerboog als basis voor verlaging van uw ziektekosten
 • Lagere verzuim- en financieringskosten
 • Jaarlijks preventiebudget met co-financiering
 • Jaarlijkse evaluatie ontwikkelingen ziektekostencontract
 • Periodieke benchmark ziektekostencontract

De Synck Ziektekosten Desk

Naast bovenstaande voordelen van een ziektekosten regisseur maakt Synck Sompany gebruik van deSynck Ziektekosten Desk. Dit biedt de volgende voordelen:

 • Ontdubbeling ziektekosten voor alle werknemers
 • Wachtlijstbemiddeling
 • Troubleshooting bij schadeafwikkeling
 • Advisering over inzet providers

Wisseling van bestaande verzekeraars/providers is in de meeste gevallen niet nodig.

Advies?

Wilt u advies over de mogelijkheden om meerwaarde uit uw bestaande collectieve zorgverzekering te halen? Wij helpen u graag verder! Vul ons contactformulier in of bel naar (+31)085-2735137.