Eigenrisicodragen WGA

Deadline eigenrisicodrager: 

Wat is het WGA-risico?

Werkgevers zijn verplicht gedurende twee jaar het loon door te betalen van zieke werknemers. Daarna is de werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk voor zieke (ex)werknemers: het Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten risico (WGA). De feitelijke ‘schade’ wordt dus in de voorafgaande 12 jaar opgebouwd en bestaat uit de kosten voor doorbetaling aan (ex)werknemers die nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Dit risico moet door organisaties verplicht worden verzekerd.

Hoe kan het WGA-risico traditioneel worden afgedekt?

Er zijn twee manieren om dit risico te verzekeren:

  1. Publiek (via UWV) waarbij de premie een veelvoud is van de werkelijke ‘schade’ gebaseerd op de instroom in het verleden, en u betaalt mee met de schadelast van andere ondernemingen.
  2. Privaat (via een verzekeraar) waarbij de premie een veelvoud is van de werkelijke ‘schade’ gebaseerd op de instroom in het verleden. Adviseurs kunnen voor u berekenen welke optie voor u het meest interessant is: de premieverschillen liggen meestal in een bandbreedte van + of – 10%.

Er is nog een derde optie, deze optie is toekomstgerichter. Dat is ook privaat, maar dan via de WGA-eigenbeheer optie waarin u alleen betaalt voor de werkelijke schade plus uitvoeringskosten met een faillisementsdekking.

Voordelen eigenrisicodragerschap WGA eigen beheer

Profijt eigenrisicodragerschap
Maximaal profijt uit het WGA eigenrisicodragerschap

Geen schadeverleden
Schone lei, geen ziekteverzuim verleden

Doorbetaling 
Dekking van betalingen na faillissement 

Kosten besparen 
Eerste twee jaar geen WGA kosten

Risicomanagement
Actief op preventie en re-integratie

Voorzorg
Calamiteitendekking voor onverwachte instroom

De infographic

Wilt u meer weten over de feiten en cijfers van de verschillende opties voor het eigenrisicodragerschap? In de infographic leest u wat het voor een bedrijf met een gemiddelde loonsom van 65 miljoen betekent om de WGA publiek, privaat en eigen beheer te verzekeren.

Download infographic

Voor deze infographic is gebruik gemaakt van een realistische casus. Ontdek wat u kunt besparen!

Deze klanten gingen u voor!

Middelgrote zorginstelling

Middelgrote zorginstelling

Een middelgrote zorginstelling ( 800 medewerkers) was publiek verzekerd voor het WGA-risico, maar door de wetswijzigingen waren zij benieuwd naar alternatieven....

Bekijk case >
Grote industriële werkgever

Grote industriële werkgever

Een grote industriële onderneming (4500 medewerkers) was publiek verzekerd voor de WGA, maar wilde een financiële analyse naar de mogelijkheden voor....

Bekijk case >
Grote retail werkgever

Grote retail werkgever

Een grote retail werkgever (18.000 medewerkers) heeft Synck de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor het eigenrisicodragen....

Bekijk case >

Welke financieringsvorm past het best bij uw organisatie?

Publiek

WGA premie
Premie gebaseerd op schade van 2 jaar geleden

Uit handen
Medewerker verdwijnt in een black box

Aandacht
Gericht op solidariteit en werknemers 

Privaat

WGA premie
Premie gebaseerd op historische schadelast

Actief voorkomen
Stuurt op preventie en re-intergratie van zieke medewerkers

Focus
Gericht op maatwerk en werkgevers

Eigen beheer

Geen premie
Voorziening treffen met een geavanceerd actuarieel model

In eigen hand
Volledige WGA risicomanagement met aandacht voor preventie en re-integratie

Belangen
Gericht op de gehele keten van betrokken partijen

Download whitepaper

Een werkgever krijgt normaliter twee keuzes om zijn personele risico's af te dekken: publiek of privaat. Is het financieel voordeliger om eigenrisicodrager voor de WGA te worden of blijft publiek verzekeren een veilige optie? Een analyse van uw huidige situatie is de beste raadgever. In de whitepaper leest u:

- Een korte weergave over publiek en privaat verzekeren.
- Welk alternatief u kunt overwegen.
- Wat de WGA in eigen beheer is en wat de voordelen zijn.
- De vijf componenten van de WGA eigenrisicodragen in eigen beheer.

Ontwikkelingen voor de WGA eigen risico 

Plannen wijzigen en beleid is dynamisch. In 2018 zijn de volgende ontwikkelingen merkbaar:
- 21% van de UWV verzekerden krijgt in 2018 een WGA-premiestijging.
- Het marktaandeel eigenrisicodragers is naar verwachting 40% in 2018.
- Als gevolg van de wet BeVaZa zijn meer grote werkgevers in 2017 eigenrisicodrager geworden.
- 41 sectoren krijgen te maken met een WGA premiestijging in 2018.

Of laat een terugbelverzoek achter: